Miasto : Józefów Sprzęt : Hes Odżywki : Olimp Solarium : Ergoline  

Regulamin


                1. Z  solarium, siłowni i/lub pozostałych usług Fitness Club 7 w Józefowie-Michalinie przy ul. 3 Maja 7, zwanym dalej Fitness Club 7 mogą korzystać wyłącznie osoby, które wykupiły jednorazowe wejście, karnet lub dokonały płatności według cennika pozostałych usług.

            2. Wszystkie osoby, korzystające z usług Fitness Club 7, obowiązane są do bezwarunkowej akceptacji niniejszego Regulaminu. Złamanie lub odmowa przestrzegania niniejszego Regulaminu tożsama jest z  zakazem korzystania przez daną osobę z usług Fitness Club 7.

            3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie kontuzje, urazy lub inne odniesione w czasie korzystania z usług Fitness Club 7 uszczerbki na zdrowiu. Fitness Club 7 w żaden sposób nie może ponosić i nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

            4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie pozostawione przez siebie bez opieki na terenie Fitness Club 7 (również w szafkach) rzeczy. Fitness Club 7 w żaden sposób nie może ponosić i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Rzeczy wartościowe na czas ćwiczeń można nieodpłatnie pozostawić w depozycie w recepcji.

            5. Parking Fitness Club 7 jest niestrzeżony i Fitness Club 7 nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione tam pojazdy.

            6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszystkie szkody na jakie naraża Fitness Club 7 lub innych Klientów i za wszelkie uszkodzone przez siebie mienie. Jednocześnie Klient obowiązany jest do pełnej kompensacji wszystkich strat na  jakie naraził Fitness Club 7.

            7. Każdy Klient obowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych i akceptowanych zasad higieny. Obowiązkowa jest zmiana obuwia i stroju na sportowe przed rozpoczęciem ćwiczeń. Jednocześnie wskazane jest korzystanie z prysznica i powrotna zmiana stroju po ich zakończeniu.

            8. Kluczyki do szafek wydawane są na recepcji i po zakończeniu ćwiczeń obowiązkowy jest ich zwrot. Za zgubienie, uszkodzenie lub odmowę zwrotu kluczyka obowiązuje kara w wysokości 40 zł.

            9. Za rzeczy pozostawione na czas ćwiczeń w szafkach i poza nimi siłownia nie odpowiada.

            10. Zakazuje się pozostawiania w szatni jakichkolwiek rzeczy po zakończeniu ćwiczeń bez zgody właściciela lub pracownika Fitness Club 7.

            11. Wszystkie pozostawione po ćwiczeniach w szatni i wogóle na terenie Fitness Club 7 pakunki będą niezwłocznie usuwane ze względu na zagrożenie terrorystyczne.

            12. Elementy garderoby i wszystkie inne przedmioty pozostawione w szatni po zakończeniu ćwiczeń mogą być  przeniesione do budynku magazynu Fitness Club 7, gdzie przez 14 kolejnych dni roboczych, lecz nie dłużej niż przez miesiąc będą wydawane właścicielom przez Generalnego Konserwatora Fitness Club 7, w czasie jego urzędowania tj. od poniedziałku do soboty w godzinach 800-1600.

            13. Po upływie 14 dni roboczych rzeczy, o których mowa w punkcie 12 niniejszego Regulaminu będą przekazywane do placówki Polskiego Czerwonego Krzyża lub innej pozarządowej Organizacji Pożytku Publicznego.

            14. Na terenie Fitness Club 7 zakazuje się palenia, spożywania alkoholu oraz używania substancji zakazanych przez prawo.

            15. Wszystkie osoby, dla których treść niniejszego Regulaminu nie jest zrozumiała mogą liczyć na pomoc właściciela lub pracowników Fitness Club 7 w zakresie wyjaśnienia założeń niniejszego Regulaminu i ich zastosowania w praktyce. Wszelkie uwagi na temat treści niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza jego założeń merytorycznych nie będą przyjmowane.

            16. Regulamin jest jawny i obowiązujący, a znajomość i akceptacja jego treści jest jednym z warunków korzystania z usług Fitness Club 7, zgodnie z założeniami punktów 1-2 niniejszego Regulaminu.

            17. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia korzystających z usług Fitness Club 7 od odpowiedzialności za jego złamanie.

 

Nasz adres:

Siłownia 7'ka
ul. 3 Maja 7
05-410 Józefów
tel. 0 514-775-373

kliknij aby przejść do formularza kontaktowego